01.

تعمیرات

تعمیر لپ تاپ

توضیحات ………………………………………………………………………………………..

02.

تعمیرات

تعمیر لپ تاپ

توضیحات

03.

تعمیرات

تعمیر بردلپ تاپ

توضیحات ……………………………………………………..

04.

تعمیرات

تعمیرو تعویض کیبرد لپ تاپ

توضیحات………………………………………………………………………………………………………..

05.

تعمیرات

تعمیر وکیس کامپیوتر

توضیحات………………………………………

06.

تعمیرات

تعمیر مادربرد

توضیحات……………………………………..

07.

تعمیرات

تعمیروتعویض پاور

توضیحات…………………………………

08.

تعمیرات

تعمیر و تعویض هارد

توضیحات……………….

09.

تعمیرات

تعمیردرایونوری

این مدل انیمیشن بزرگنمایی  به حالت داخلی است.در عرصه ی هنر همیشه چیز تازه ای برای خلق کردن وجود دارد که لازمه آن داشتن ذوق و ذهن خلاق و البته دانش کافی ست. انیمیشن سازی نیز از آن هنرهایی ست که زندگی می آفریند و ریشه در ابعاد مختلف زندگی انسان دارد. 

10.

تعمیرات

تعمیرمانیتور

توضیحات………………….